logo đối tác

Thông tin thời tiết cần thơ

Nhiệt đô : 35


Thông tin: Nước ngập

Gió: cấp 8

Độ ẩm: 50

Trạm 40.01
Trạm 30.05
Trạm 50.12
Trạm 70.08
Trạm 10.06
Trạm 60.03
Trạm 20.05
Trạm 80.11