logo đối tác

Thông tin thời tiết cần thơ

Nhiệt đô : 35


Thông tin: Nước ngập

Gió: cấp 8

Độ ẩm: 50

Trạm 40.03
Trạm 30.01
Trạm 50.18
Trạm 70.16
Trạm 10.13
Trạm 60.07
Trạm 20.09
Trạm 80.02