logo đối tác

Thông tin thời tiết cần thơ

Nhiệt đô : 35


Thông tin: Nước ngập

Gió: cấp 8

Độ ẩm: 50

Trạm 40.03
Trạm 30.04
Trạm 50.48
Trạm 70.22
Trạm 10.12
Trạm 60.10
Trạm 20.05
Trạm 80.06