logo đối tác

Thông tin thời tiết cần thơ

Nhiệt đô : 35


Thông tin: Nước ngập

Gió: cấp 8

Độ ẩm: 50

Trạm 40.02
Trạm 314
Trạm 50.05
Trạm 70.26
Trạm 10.10
Trạm 60.08
Trạm 20.07
Trạm 80.09