TRẠM 4 TẠI Ô MÔN

Ngày cập nhật : 23/03/2017

Trạm 4 tại Ô Môn tạm ngưng hoạt động từ ngày 26/9/2016, thiết bị đang được bảo trì.

 

 

 

Tin tức khác: