logo đối tác

Thông tin thời tiết cần thơ

Nhiệt đô : 35


Thông tin: Nước ngập

Gió: cấp 8

Độ ẩm: 50

Trạm 40.03
Trạm 30.01
Trạm 50.07
Trạm 70.12
Trạm 10.23
Trạm 60.05
Trạm 20.07
Trạm 80.02