Dự báo mặn xâm nhập tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp chống hạn. Cập nhật từ nay đến cuối tháng 4

Ngày cập nhật : 21/04/2016

DỰ BÁO MẶN ĐBSCL

 

Dự báo mặn xâm nhập tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp chống hạn. Cập nhật  từ nay đến cuối tháng 4 [14/04/2016]

Trên cơ sở cập nhật các thông tin về thủy văn nguồn nước, dự báo mặn xâm nhập vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gởi đến quý Cơ quan

 "Thông báo khẩn cấp số 6 về dự báo mặn xâm nhập và nguồn nước chi tiết cho các vùng ĐBSCL từ nay đến cuối tháng 4"

Các kết quả dự báo xâm nhập mặn dựa trên cơ sở các thông tin mới cập nhật.

   Xem chi tiết

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

http://www.siwrr.org.vn/?id=news&cid=507&nhom=93&page=

Tin tức khác: