logo đối tác

Thông tin thời tiết cần thơ

Nhiệt đô : 35


Thông tin: Nước ngập

Gió: cấp 8

Độ ẩm: 50

Trạm 40.01
Trạm 30.30
Trạm 50.09
Trạm 70.08
Trạm 10.07
Trạm 60.09
Trạm 20.06
Trạm 80.06