logo đối tác

Thông tin thời tiết cần thơ

Nhiệt đô : 35


Thông tin: Nước ngập

Gió: cấp 8

Độ ẩm: 50

Trạm 40.03
Trạm 30.01
Trạm 50.13
Trạm 70.13
Trạm 10.35
Trạm 60.05
Trạm 20.06
Trạm 80.02