Thông tin liên hệ:

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

Số 2 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Website:http://nhiemmanct.vn/

Số điện thoại: 07103. 810987 - Fax: 07103. 810987

Email: lasosen@hotmail.com