logo đối tác

Thông tin thời tiết cần thơ

Nhiệt đô : 35


Thông tin: Nước ngập

Gió: cấp 8

Độ ẩm: 50

Trạm 40.03
Trạm 30.07
Trạm 50.10
Trạm 70.15
Trạm 10.21
Trạm 60.12
Trạm 20.09
Trạm 80.08